Όργανα

Κιθάρα

ΤΑΞΕΙΣ
Όπως και σε όλα τα όργανα, είναι τέσσερις:
1.   Προκαταρκτική (2 χρόνια)
2.   Κατωτέρα (3 χρόνια)
3.   Μέση (3 χρόνια)
4.   Ανωτέρα (3 χρόνια και άνω)
Τα χρόνια φοίτησης στις παρενθέσεις αφορούν στον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε κάθε τάξη 5 . Ως μέγιστος καθορίζεται ο διπλάσιος. Μπορεί όμως να δοθεί επιπλέον παράταση ίση με το μισό του ελάχιστου χρόνου σπουδών.
Μαθητής που δεν έχει εγγραφεί στο Ωδείο από την αρχή των σπουδών του, δίνει κατατακτήριες εξετάσεις. Μπορεί, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητές του, να καταταγεί μέχρι και το Β΄ έτος της Ανωτέρας. Με αυτόν τον τρόπο (διαγραφή από τα επίσημα μαθητολόγια που στέλνει το Ωδείο στο ΥΠΠΟ και κατατακτήριες εξετάσεις μετά από ένα ή περισσότερα χρόνια) μπορεί κάποιος να συντομεύσει τα ελάχιστα χρόνια σπουδών.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι ετήσιες εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο. Οι συμπληρωματικές και οι κατατακτήριες τον Οκτώβριο. Οι προαγωγικές και οι απολυτήριες τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο. Οι προκριματικές, όποτε τις ζητήσει ο διευθυντής του Ωδείου. Οι ετήσιες, συμπληρωματικές, προκριματικές και προαγωγικές εξετάσεις είναι εσωτερικές του Ωδείου και διενεργούνται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, συνήθως με την παρουσία κάποιου ή κάποιων καθηγητών κιθάρας. Οι κατατακτήριες και οι απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελείς επιτροπές που αποτελούνται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και έναν καθηγητή κιθάρας του Ωδείου, καθώς και από τρεις καθηγητές κιθάρας εκτός Ωδείου. Παρίσταται και εκπρόσωπος του ΥΠΠΟ 7 , το οποίο και διορίζει αυτές τις επιτροπές. Αν και ο νόμος προβλέπει ότι το Ωδείο προτείνει μόνο τα δύο δικά του μέλη των επιτροπών (και άρα το ΥΠΠΟ διορίζει τα άλλα τρία), στην πράξη το ΥΠΠΟ εγκρίνει πάντα τις επιτροπές που του προτείνει εξ ολοκλήρου το κάθε Ωδείο. Αυτό, φυσικά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πάσης φύσεως “πονηρές” σκέψεις και υποψίες σε σχέση με το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων.

Βιολί

Τα μαθήματα Βιολιού είναι τουλάχιστον 11 έτη μέχρι την απόκτηση Πτυχίου και κατανέμονται σε 4 επίπεδα: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα. Για την απόκτηση Διπλώματος απαιτούνται τουλάχιστον 2 επιπλέον έτη σπουδών μετά την απόκτηση του Πτυχίου.

Το βιολί είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι.

Πιάνο

Το πιάνο είναι ένα, κυρίως, σολιστικό μουσικό όργανο, που μπορεί να θεωρηθεί έγχορδο ή κρουστό. Παίζεται με πλήκτρα, τα οποία όταν πατηθούν, σηκώνουν σφυράκια που χτυπούν τις χορδές παράγοντας ήχους. Η δυνατότητα να μπορεί το κάθε δάκτυλο να παίζει μία διαφορετική νότα, σιγανά ή δυνατά, του δίνει την ικανότητα να έχει μία απέραντη ποικιλία στην έκφραση.
Το πιάνο μπορεί να παίξει ως σολιστικό όργανο ή μέσα σε μία ορχήστρα, καθώς και σε μικρά σύνολα και, παρ’ όλο που θεωρείται ένα κατ’ εξοχήν κλασικό όργανο, παίζει σημαντικό ρόλο στην Τζαζ, στη σύγχρονη και στη λαϊκή μουσική. Επίσης, το πιάνο είναι ένα όργανο που απαντάται ως συνοδευτικό με όλα τα άλλα όργανα. Το όνομά του το οφείλει στη λέξη “πιάνο” (piano), που στην ιταλική γλώσσα -και σύμφωνα με τους μουσικούς  όρους- σημαίνει “σιγά”. Τα πρώτα πιάνα, τα “φόρτε πιάνο” (δυνατά-σιγά), όπως ονομάζονταν, εφευρέθηκαν γύρω στα 1700.
Πιάνα υπάρχουν δύο ειδών: τα όρθια και τα πιάνα με ουρά, που υπερτερούν γιατί παράγουν καλύτερο ήχο. Η σπουδή του πιάνου είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος και παρέχει στους μαθητές Πτυχίο και Δίπλωμα. Η συνολική φοίτηση διαρκεί 11 χρόνια για το Πτυχίο και 12 ή 13 για το Δίπλωμα.

Οι τάξεις αναλυτικά είναι οι εξής:

 • Προκαταρκτική (2 χρόνια)
 • Κατωτέρα (3 χρόνια)
 • Μέση (3 χρόνια)
 • Ανωτέρα (3 χρόνια για Πτυχίο ή 4 για Δίπλωμα

 

Ο σπουδαστής μπορεί να πάρει κατευθείαν Δίπλωμα στον 4ο χρόνο της Ανωτέρας Τάξης  ή να πάρει πρώτα Πτυχίο στον 3ο χρόνο της Ανωτέρας και σε δύο χρόνια Δίπλωμα.

Πνευστά

Στην ορολογία της μουσικολογίας -και ειδικότερα στον κλάδο της οργανολογίας- με τον όρο πνευστά περιγράφονται εκείνα τα μουσικά όργανα στα οποία η παραγωγή ήχου
είναι συνέπεια της δόνησης ενός σώματος ή μιας στήλης αέρα. Τα πνευστά ανήκουν στη μητρική κατηγορία των αερόφωνων οργάνων και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ειδικότερο τρόπο ηχοπαραγωγής, το υλικό κατασκευής τους, τη χρήση τους στη μουσική κλπ.

 • Φλάουτο
 • Κλαριρινέτο
 • Τρομπέτα
 • Σαξόφωνο

Οι τάξεις αναλυτικά είναι οι εξής:

 • Προκαταρκτική (1 – 3 χρόνια)
 • Κατωτέρα (2 – 4 χρόνια)
 • Μέση (2 – 4 χρόνια)
 • Ανωτέρα (3 – 6 χρόνια)
 • Πτυχίο ή δίπλωμα

 

imagessr3ousc9
imagessr3ousc9

Μονωδία

Σχολή Μονωδίας – Μελοδραματικής.
Στη μουσική, ο όρος μονωδία έχει δύο έννοιες: 1) είναι συνώνυμος της μονοφωνίας, μιας μοναδικής μελωδικής γραμμής δηλαδή, σε αντιπαραβολή με την ομοφωνία και την πολυφωνία·Οι τάξεις αναλυτικά είναι οι εξής:

 • Κατωτέρα (2 χρόνια)
 • Μέση (2 χρόνια)
 • Ανωτέρα (3 χρόνια)

Για να εισαχθεί κάποιος σπουδαστής στο A΄ έτος της Κατωτέρας και πάνω έως και το 2
έτος Ανωτέρας, θα πρέπει να λάβει μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Ανώτερα Θεωρητικά

ΑΡΜΟΝΙΑ: τα ανώτερα θεωρητικά (κλασικής μουσικής) διδάσκονται από ομάδα άριστων, επίλεκτων καθηγητών, με τους πλέον έγκυρους τίτλους σπουδών από καταξιωμένα μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και μεγάλη διδακτική εμπειρία. Ακολουθείται το πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και χορηγούνται πτυχία διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

Ειδικό Αρμονίας

Διδάσκεται ολόκληρη η ύλη της αρμονίας, χορικά της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αναλύσεις έργων κλασικών και νεότερων μουσουργών, αρμονική υπαγόρευση και εναρμόνιση στο πιάνο βάσιμου και μελωδίας.

Φοίτηση τριετής (δυνατότητα μονοετούς φοίτησης αν είστε κάτοχος πτυχίου ωδικής ή διετούς φοίτησης κατόπιν κατατακτηρίων)

Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι ωδικής εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες)

Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση υποχρεωτικής θεωρίας και σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Σολφέζ (μέχρι και την πέμπτη τάξη), πιάνο (μέχρι τη μέση), γνώσεις απλής αντίστιξης, ιστορία της μουσικής, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο για δύο έτη (τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν μόνο όσους στοχεύουν σε απόκτηση πτυχίου)

Αντίστιξη

Διδάσκονται όλα τα είδη απλής αντίστιξης, τετράφωνη, πεντάφωνη, εξάφωνη, επτάφωνη και οκτάφωνη, μελέτη των τόνων της Δυτικής Εκκλησίας και των ήχων της Ανατολικής και
εναρμόνιση χορικών. Αντιστικτική επεξεργασία σε Βυζαντινές και δημώδεις μελωδίες, μίμηση, κανόνες, διπλή, τριπλή και τετραπλή αντίστιξη, πεποικιλμένος κανόνας, πεποικιλμένο χορικό, διπλή χορωδία, αντιστικτικές αναλύσεις έργων κλπ.

Φοίτηση διετής

Προαπαιτούμενο: πτυχίο αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (από το πρόγραμμα της μέσης), ιστορία της μουσικής, μορφολογία, οργανολογία, πρακτικό διδασκαλείο (τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν μόνο όσους στοχεύουν σε απόκτηση πτυχίου)

Φούγκα

Διδάσκεται φούγκα τονική και πραγματική, δίφωνη, τρίφωνη, τετράφωνη, διπλή φούγκα, ελεύθερη φούγκα, ανάλυση «φυγών» του J.S.Bach και άλλων μουσουργών κλπ.

Φοίτηση περίπου διετής

Προαπαιτούμενο: πτυχίο αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (μέχρι και τη μέση), ιστορία της μουσικής, ενορχήστρωση

Σύνθεση

Διδάσκεται ο μουσικός λόγος, ανάλυση και δημιουργία μοτίβων, φράσεων και περιόδων φωνητικού και οργανικού ύφους, τα διάφορα είδη του Lied, το θέμα με παραλλαγές, οι διάφοροι χοροί, η σουίτα, το σκέρτσο για πιάνο – για κουαρτέτο – για ορχήστρα, η φόρμα της σονάτας για πιάνο – για κουαρτέτο – για ορχήστρα, τα είδη του Rondo, τα διάφορα μέρη των εισαγωγών, η φαντασία, η παραλλαγή, η προγραμματική μουσική, η λειτουργία, το ορατόριο, το μελόδραμα, το μουσικό δράμα, η σκηνική μουσική, η παντομίμα, τα φωνητικά είδη, ανάλυση κλασικών και νεότερων έργων κλπ.

Φοίτηση περίπου τετραετής

Προαπαιτούμενο: πτυχίο φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

Βυζαντινή μουσική

Οι σπουδές στην Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική διαρκούν 5 έτη για την απόκτηση Πτυχίου και 7 έτη για την απόκτηση Διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο μαθητής παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση πάνω σε ολόκληρο το ρεπερτόριο της Εκκλησιαστικής μουσικής και υμνολογίας, διδάσκεται και τη θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:

 • Σύντομο και Αργό Αναστασιματάριο
 • Σύντομο και Αργό Ειρμολόγιο
 • Ύμνοι του Όρθρου και του Εσπερινού
 • Ύμνοι της Θ. Λειτουργίας
 • Ύμνοι του ετήσιου Εορτολογίου
 • Παραδοσιακά Δημοτικά Τραγούδια πάνω σε δρόμους-ήχους της Βυζαντινής Μουσικής

Προκειμένου ο σπουδαστής να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών έχοντας όσο το δυνατόν πλήρεις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής πρέπει να παρακολουθήσει  και τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • 3 Σολφέζ και 3 Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής
 • Υμνολογία
 • Τυπικό των Εκκλησιαστικών  ακολουθιών
 • Στοιχεία Λειτουργικής
 • Μετρική

Τέλος για την απόκτηση του Διπλώματος ο σπουδαστής διδάσκεται:

Ειδικά μαθήματα Εκκλησιαστικής Μουσικής

Παραδοσιακό Τραγούδι και  Διδακτική του μαθήματος της Βυζαντινής Μουσικής

Κρουστά Σχολή

Τα κρουστά αποτελούν μία πολύ μεγάλη οικογένεια μουσικών οργάνων, τα οποία παράγουν ήχο είτε ως ιδιόφωνα, είτε ως μεμβρανόφωνα, αλλά και ως χορδόφωνα.
Ο ήχος δημιουργείται με κτύπημα που γίνεται με τα χέρια, με επικρουστήρες, τριβή κ.ά. Διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τον καθορισμό ή όχι της τονικής τους οξύτητας.
Με τη χρήση τους στη μουσική, ενισχύεται η δυναμική και τονίζεται ο ρυθμός του μουσικού κομματιού.

Κρουστά όργανα είναι:

Τα κλασικά κρουστά της ορχήστρας (ταμπούρο, τύμπανο, κύμβαλα ή πιάτα, ξυλόφωνο, γκραν κάσα, τρίγωνο και πλήθος άλλων, που χρησιμοποιούνται κατά περίσταση).
τα παραδοσιακά κρουστά, που ποικίλουν κατά τόπο (τουμπελέκι, ντέφι, μπεντίρ, νταούλι, νταϊρές κ.ά.)
τα μοντέρνα κρουστά (ντραμς, κ.ά.)

Η σπουδή των κλασικών κρουστών είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος από το 1987 και παρέχει στους μαθητές Πτυχίο και Δίπλωμα. Η συνολική φοίτηση διαρκεί από 6 έως 14 χρόνια.
Οι τάξεις αναλυτικά είναι οι εξής:

 • Προκαταρκτική (1-2 χρόνια)
 • Κατωτέρα (1-2 χρόνια)
 • Μέση (2-4 χρόνια)
 • Ανωτέρα (2-6 χρόνια)

Μουσική Προπαίδεια

Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας Μουσικοκινητικής για παιδιά 3,5 έως 6 Η Μουσική προπαιδεία είναι ένα μάθημα, κατά το οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσω της μουσικής.
Η προσωπικότητα, οι αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή), η ομιλία, η φαντασία, η δημιουργικότητα, ακόμη και η αυτοπεποίθηση του παιδιού, αναπτύσσονται με τη βοήθεια της μουσικής.

Το παιδί μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες, λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση, τραγούδι,
ακουστική αντίληψη) και έρχεται επιπλέον σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση. Τα παιδιά προσαρμόζονται σε μια ομάδα, και με τη βοήθεια της δασκάλας, αναπτύσσουν αυτοπειθαρχία, συγκέντρωση και κοινωνικότητα.

Στη σχολή μας, θέτουμε τα θεμέλια ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τη μουσική, μαθαίνοντας τις νότες και παίζοντας μουσικά κομμάτια στο μεταλλόφωνο. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το μουσικό ρυθμό και την κίνηση του σώματος, μέσα από τη θεατρική αναπαράσταση τραγουδιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο